Make your own free website on Tripod.com

wełna mineralna

+

enuncjacja, iż oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym z wykorzystaniem Zamawiającego np. w treści formularza ofertowego w wełna mineralna. Zamawiający precyzuje, iż zaznaczając w górę pozycję próbki, opisy bądź fotografie produktów, które mają utrzymywać się dostarczone, których autentyczność musi wełna mineralna utrzymywać się poświadczona przez wykonawcę na postulat zamawiającego, wymaga od czasu Wykonawcy załączenia jak jeden mąż spośród ofertą próbki.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wymiany całej stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu. Co więcej wymienione zostaną jedne drzwi prowadzące aż do zaplecza kuchennego w piwnicach. Wykonane zostaną podobnie wełna mineralna towarzyszące prace budowlane polegające na uzupełnieniu tudzież naprawie uszkodzonych tynków wewnętrznych natomiast zewnętrznych. Istniejące parapety lastrykowe będą uzupełnione, szpachlowane i szlifowane przedtem zabudowaniem nowych okien..

wrona
wrona
+